מאת עדן אוריון, יו״ר עמותת מידברן

א- מסחריות

עשרת העקרונות היו הדבר שחיבר אותי עם תרבות ברנינגמן ומאוחר יותר עם מידברן.

ההבנה של העקרונות מגיעה אלי במנות קטנות לאט לאט במהלך השנים.

אחד הדברים היפים בעשרת העקרונות הוא השילוב. היכולת שלהם לפעול רק כמכלול. כמו מכונה עם עשרה גלגלי שיניים שכל אחד, גדול כקטן משפיעים על פעולתה, וקשורים ביחסי גומלין אחד בשני.

תוציאו אחד מהם, והמכונה מפסיקה לפעול.

עקרון הא-מסחריות מראה את התכונה הזו היטב.

א- מסחריות  הוא מושג מעולם הכלכלה שטוען:  

הכח של החברה להגיע לרמת חיסון כלשהי מפני תלות בשוק המסחרי.

מטרת הא-מסחריות להעניק לצרכן את חופש הבחירה, להקל על קבלת החלטות בקשר לצריכה כך שלא יהיו מוטות מפרסום ומסחור.

בהקשר האנושי, אפשר להתייחס למסחור של בני-אדם והפיכתם לסחורות או מוצרים, המדידה של התפוקה שלהם ביחס למשכורת המשולמת שלהם למשל. בכך אנו עוזרים לתהליך החיפצון של בני אדם.

תהליך הא-מסחור בהקשר האנושי מיועד לעשות פעולה הפוכה – לא לאפשר לכמת בני אדם בשווי כספי ובמילים אחרות או להחזיר את הייחודיות והאנושיות למשתתפים.

ובפועל: איך ניישם את עקרון הא-מסחריות?

לבוש – נטול מותגים נראים ככל האפשר, ביטוי עצמי מוחלט – היה מי שאתה – לא מה שהמותגים מייצגים

אמנות/מחנות – במידה וקיבלתם תמיכה כלכלית לבניית המיצב או המחנה, המנעו מהצגת שלט המייצג את הגורם התומך, שוחחו עם הגורם התורם על ההעצמה שלו בהשתתפות על ידי התרומה עצמה והתייחסות אל היצירה שלכם כמתנה.

שימו לב כי יצירות אמנות המוצגות על הפלאיה נטולות בדרך כלל חתימת אמן, על מנת שלא נעריך את היצירה על פי מי שיצר אותה (ואז נעניק לה ערך)  אלא על מה שהיא בלבד כמתנה לקהילה.