תמיכה באמנות – מידברן 2016

קרן האמנות של מידברן הינה ועדה שאחראית על חלוקת מלגות לאמנים שהגישו לכך בקשה. הקרן נועדה להבטיח אמנות מדויקת שלמה ובלתי מתפשרת, הן ברמת החומרים והן ברמת הביצוע והגימורים. חלוקת המלגות נעשית על סמך קריטריונים שנקבעו מראש ותואמים את האג’נדה של האירוע. הכוונה היא לתמוך בכמה שיותר פרויקטים. תוכן היצירה הוא חשוב אך השיפוט מכוון פחות אליו ויותר כלפי היתכנות המיצב בהתחשב במפרט הטכני של הבקשה. לשם כך אנו משתמשים בידע המקצועי שלנו לנתח את הבקשה על סמך הקריטריונים הנלווים.

לשם קיום הבטחה זו נדרש כסף והרבה. התמיכה יכולה לבוא בצורות שונות ובסכומים שונים בהתאם ליכולת ולרצון של התומך. הכסף שייאסף יועבר במלואו לתמיכה בהצבת האמנות באירוע מידברן, אנו נעזר בו לשנע, להציב, ולחזק את קרן האמנות של מידברן כמלגות שיינתנו לאמנים המציגים.

הקריטריונים לקבלת תמיכה מקרן האמנות של מידברן.

RS1377_Midburn 2014 Sharon Avraham (1)-scr