עמותת מידברן קוראת לאמנים ולקבוצות להגיש הצעות לתכנון ובנייה של "המקדש" באירוע מידברן ה-4, שיתקיים השנה מה-28 במאי ועד ה-2 ביוני.
המקדש משקף את האווירה החגיגית והצוהלת של האירוע דרך מעטה של קדושה, כנות רגשית, זיכרון והתחדשות. המקום שהוא ממלא בעיר הזמנית, כמו הרבה דברים אחרים בתרבות ברנינג מן, אינו חד-משמעי, והוא פתוח לפרשנות ולהכלה של תוכן שמיוצר על ידי משתתפי האירוע. בעוד שהמקדש יכול להיראות כניגוד מובהק לאווירת הקרנבל הבלתי פוסקת, הוא מסייע בכך לעצב את הקהילה לכדי תמונה רב-מימדית.
יוצרי המקדש עושים זאת למען הקהילה, משרתים את המרחב אליו משתתפי האירוע נושאים את ליבם ושומרים על רוחו במהלך האירוע.

דרישות הפרוייקט

 • יצירת מרחב התכנסות והשתתפות
 • ביטוי של תרבות מידברן ועשרת העקרונות
 • מביא לידי ביטוי חדשנות ויצירתיות
 • פרוייקט שייבנה ייעודית עבור האירוע ויישרף בסופו
 • עמידה בלוחות זמנים ודרישות הבטיחות
 • קשר לתמה השנתית של האירוע "חלום צלול"
 • ניהול עצמאי הנותן מענה לכל צרכי הפרוייקט והוצאתו אל הפועל

נוהל הגשה

1. את ההצעות יש להגיש עד לתאריך ה- 4 בפברואר 2017 בשעה 23:59 בדואר אלקטרוני לכתובת art@midburn.org ולכלול בהן את הפרטים הבאים:

 • שם הפרוייקט
 • אמן מוביל/קבוצת אמנים
 • תיאור הפרוייקט (עד 500 מילים)
  הפילוסופיה מאחורי היצירה, תיאור פיזי, הקשרים חברתיים/ קהילתיים/ סביבתיים/ אמנותיים, התייחסות לנראות ביום ובלילה, נראות מרחוק מאופק העיר, ומקרוב – במגע עם משתתפי האירוע.
 • לפחות 3 דימויים של הרעיון/ההצעה (רישומים/שרטוטים/הדמיות תלת ממד)
 • הערכה תקציבית מפורטת המכילה את כל הוצאות הפרוייקט
  במקרה של חריגה מגובה המלגה יש להציג תכנית מפורטת לגיוס הכספים

2. להצעות יש לצרף:

 • פרטי התקשרות עם מנהל הפרוייקט (שם, כתובת דוא"ל, ומספר טלפון)
  מנהל הפרוייקט יוגדר כאיש הקשר המייצג את הפרוייקט מול הפקת האירוע
 • הצהרת אמן (עד עמוד אחד)
 • מכתב המתאר את הזיקה של האמן לקהילת ותרבות מידברן/ברנינג מן (עד 250 מילים)

3. ממגישי ההצעה נדרש שיהיו מסוגלים וערוכים לתת מענה לכל ההיבטים התכנוניים והמעשיים של הפרוייקט, ובכלל זאת: ניהול תקציב, היבטי בטיחות, הנדסה, נגישות, כח אדם וניהול מתנדבים, צוות בנייה, אתר לעבודה, צמ"ה, כלי עבודה ועוד, ולהתנהל עצמאית בתיאום ובשקיפות מול מחלקת האמנות של מידברן ובהתאם לדרישות שיוגדרו על ידה.

4. להצעה הנבחרת תוענק מלגה בגובה 65,000 ש"ח בעבור הוצאות הפרוייקט.

5. במהלך ימי ההקמה תתמוך הפקת האירוע בצוות המקדש במזון, מים והצללה לאיזור העבודה.

6. לאחר מועד ההגשה האחרון, ועדת בחירה מטעם העמותה ("הוועדה") תדון בהצעות ובמידת הצורך תיצור קשר עם מגישי ההצעות לפרטים נוספים והיכרות אישית.

7. בבחינת ההצעות תינתן עדיפות:

– לפרוייקט בעל גישה הוליסטית שמשקף חזון ערכי/תרבותי/חווייתי שלם.

– לאמנים וקבוצות בעלי ניסיון מוכח בפרוייקטים בקנה-מידה דומה, ולבעלי זיקה לתרבות מידברן ועשרת העקרונות.

8. תשובה תינתן לכולם, בטווח זמן של שבועיים ממועד ההגשה האחרון.

תנאים כלליים

1. הוועדה רשאית שלא לקבל כל הצעה.

2. הוועדה רשאית אך אינה חייבת לנמק את החלטתה.

3. כל חומר, מידע או מסמך שימסרו לוועדה על-ידי המציעים יישארו ברשותה.

4. הוועדה רשאית להציג ו/או לפרסם את כל ההצעות או חלקן, כראות עיניה, בכל אמצעי ומדיה שתמצא לנכון.

5. האמן/ים הנבחר/ים יידרש/ו לחתום על הסכם מפורט ובו כל התנאים הדרושים כדי להוציא את הפרוייקט בפועל.

 

בהצלחה לכולם :)'(:

מסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הוא מופנה לנשים-גברים כאחד