מידברן 2016

מידברן 2016

אירוע מידברן 2016 התקיים בתאריכים 8-12 ביוני 2016 בשדה בוקר. נושא האירוע - "אבראכדברא".

אבראכדברא - מסופר שמשמעות המושג אבראכדברא בארמית קדומה הינו “אני אברא כפי שאדבר”. ביטוי זה היווה משך דורות רבים השראה לסיפורים ואגדות שנתנו למילת הקסם כוח ומשמעות. הלחש העתיק מגלם עולם מסתורי, על טבעי ומלא בנסים ופלאות.

מידברן “אבראכדברא” חגג את הביטוי המכשף שמהווה גשר בין הדמיון ליצירה. ביחד חקרנו והעמקנו במהות הפלא, הנפנו את השרביט וחוללנו קסם ישן-חדש. הצתנו את הדמיון ועוררנו השראה לפעולה והשתתפות עד שמילים, חלומות ובדיונות הפכו למציאות קיימת בעירנו.

מידברן 2015

מידברן 2015

אירוע מידברן 2015 התקיים בתאריכים 20-24 במאי 2015 בשדה בוקר. נושא האירוע - "התעלות".

התﬠלות - תהליך של איחוד המודﬠ ﬠם המרחב האובייקטיבי שבו הוא קיים והיכולת שלנו לחרוג מגבולותיו המושגיים (קונספטואליים).התﬠלות - תהליך של איחוד המודﬠ ﬠם המרחב האובייקטיבי שבו הוא קיים והיכולת שלנו לחרוג מגבולותיו המושגיים (קונספטואליים).

המושג התﬠלות שזור כחוט השני לאורך התרבות האנושית, ובא לידי ביטוי בתרבויות השונות ובמגוון טקסים דתיים ורוחניים, החל בתרבות הﬠתיקה ובתפיסה האריסטוטלית של האלוהות כדבר נשגב שנמצא בחוץ לﬠולם הגשמי, דרך תרבות ימי הביניים אז התפרש המושג כחציית גבולות המוכר והידוﬠ בתפיסת המציאות הקיימת, וממשיך לפילוסופים ולתיאוריות בתרבות המודרנית. המושג התﬠלות שזור כחוט השני לאורך התרבות האנושית, ובא לידי ביטוי בתרבויות השונות ובמגוון טקסים דתיים ורוחניים, החל בתרבות הﬠתיקה ובתפיסה האריסטוטלית של האלוהות כדבר נשגב שנמצא בחוץ לﬠולם הגשמי, דרך תרבות ימי הביניים אז התפרש המושג כחציית גבולות המוכר והידוﬠ בתפיסת המציאות הקיימת, וממשיך לפילוסופים ולתיאוריות בתרבות המודרנית.

התﬠלות - הרחבת גבולות הﬠצמי אל מﬠבר לנקודת מבט אנוכית המאפשרת התממשות של אחדות ושותפות ﬠם היקום סביבנו. התﬠלות - הרחבת גבולות הﬠצמי אל מﬠבר לנקודת מבט אנוכית המאפשרת התממשות של אחדות ושותפות ﬠם היקום סביבנו.

התﬠלות - להיות מﬠבר לגבולות של כל ידﬠ וניסיון אפשרי. התﬠלות - להיות מﬠבר לגבולות של כל ידﬠ וניסיון אפשרי.

מידברן 2014

מידברן 2014

אירוע מידברן 2014 התקיים בתאריכים 3-7 ביוני 2014. באירוע השתתפו 2,846 משתתפים, ועל כן הוא האירוע האיזורי הרשמי השלישי בגודלו בעולם נכון לשנת 2014. נושא האירוע - "בראשית".

בראשית היה מדבר, נוף חום-אפור, שומם לעין.
מתוך האבק, צומח מטרופולין שוקק חיים ומלא קסם, מסתורין ופלא, המהווים השראה לקהילה יוצרת. מתוך האבק, צומח מטרופולין שוקק חיים ומלא קסם, מסתורין ופלא, המהווים השראה לקהילה יוצרת.
הבריאה מחכה לנו.

אירועים נוספים

אירועים נוספים

דיקומפרשן 2015

מסיבת דיקומפרשן 2015 התקיימה בחוות רונית בתאריך 2 באוקטובר 2015. באירוע השתתפו כ-4000 חברי קהילה.
קראו את דוח שקיפות מידברןן דיקומפרשן 2015 המפרט אתת תוכנו, הוצאותיו והכנסותיו שלל האירוע.

אפטר פורים 2015

מסיבת אפטר פורים 2015 התקיימה במועדון הדופלקס ב- 13 במרץ 2015. מטרת המסיבה היתה גיבוש קהילת מידברן הישראלית וכן גיוס כספים לצורך קידום התוכן והאמנות במידברן 2015. באירוע השתתפו כ- 1100 חברי קהילה.

קראו את דוח שקיפות מסיבת אפטר פורים 2015.

דיקומפרשן 2014

מסיבת דיקומפרשן 2014 התקיימה במתחם האירועים האקולוגי ECO שבשמורת נחל חדרה בתאריך 4 באוקטובר 2014 . באירוע השתתפו כ- 1500 חברי קהילה.

קראו את דוח שקיפות מידברן דיקומפרשן 2014 המפרט את תוכנו, הוצאותיו והכנסותיו של האירוע.