התקנון מנוסח בלשון זכר אך הוא מופנה לנשים וגברים כאחד.

כל משתתף באירוע מעיד על עצמו שקרא בעיון תקנון זה וכי הוא מקבל על עצמו באופן מוחלט וללא סייג את כל האמור בו. תקנון זה מהווה הסכם לכל דבר ועניין בין כל ממשתתפי האירוע, ובין עמותת מידברן, ע.ר. 58056760 ("המארגנת").

 1. לא תתאפשר הכניסה למשתתפים מתחת לגיל 18.
 2. הכניסה לאירוע תתאפשר אך ורק עם כרטיס אלקטרוני תקף ותעודה מזהה. לא תתאפשר מכירת כרטיסים באירוע עצמו. בעת כניסתך לאירוע ייענד על ידך צמיד מזהה. שמור על שלמותו כי רק באמצעותו תוכל לשוב ולהיכנס לאירוע, אם יצאת במהלכו.
 3. תנאי לרכישת כרטיס לאירוע הוא מסירת פרטי חשבון דואר אלקטרוני (אי-מייל) שבו הנך משתמש באופן קבוע, ובמסירתו הנך מאשר למארגנים לשלוח לך עדכונים והודעות באמצעותו. ההוראות המלאות לגבי התשלום עבור הכרטיס או לגבי ביטול עסקה נמצאות כאן. ההוראות להעברת כרטיס למשתתף אחר נמצאות כאן.
 4. כל משתתפי האירוע, יוצרים, פועלים, משתתפים ומתקיימים ברוח עשרת העקרונות. הנך נדרש לשנן את עשרת העקרונות טרם בואך לאירוע.
 5. קהילתנו מחויבת למוסר השתתפות רדיקלי. אנו מאמינים ששינוי, בין אם בפרט ובין אם בחברה כולה, יכול להתרחש רק דרך מעורבות אישית עמוקה. אנו מממשים הווייה דרך עשייה. כל אחד מוזמן לעבוד. כל אחד מוזמן לשחק. אנו הופכים את העולם לממשי דרך פעולות הפותחות את הלב. התנדבות היא חלק בלתי נפרד מחוויית האירוע והמתנדבים הם אלו שמאפשרים את קיום האירוע. על מנת להתנדב עליך להירשם כאן, ובהתאם לצורך יפנו אליך ממחלקת מתנדבים.
 6. האירוע יכלול עבודות אמנות, מייצבים, מיצגים, הופעות ומתחמי נושא. האמנות הנוצרת באירוע אינה מסחרית, אינה מוזמנת ואינה נושאת מיתוג כלשהו, והמארגנת אינה אחראית לתוכן האמנות/מתחמים, להפעלתם ו/או לסיכונים העלולים לנבוע מהקמתם, הפעלתם, או מהביקור או השימוש בהם.
 7. שמור על עצמך ועל סביבתך. הבא עימך כוס רב פעמית*. וודא שלא השארת חשל"ש בשטח האירוע - קח עימך כל מה שהבאת לאירוע. שמור על חפציך - המארגנת אינה אחראית בגין אובדן חפציך.
 8. אין להכניס לאירוע בקבוקי\מיכלי זכוכית, בעלי חיים, כלי נשק, סמן לייזר, זיקוקי דינור ופירוטכניקה, חומרים מסוכנים ואסורים עפ״י חוק. לידיעתך, יתכן וכתנאי לכניסתך לאירוע תעבור בידוק.
 9. באירוע יפעלו דוכני מכירת מזון ומשקאות. הינך מוזמן להשתמש בשירותיהם/מוצריהם, ואולם המארגנת אינה אחראית בשום אופן וצורה לפעולתם של דוכנים אלה.
 10. באירוע יופעלו צוותי נוודים מתנדבים אשר מסייעים לשמור על הביטחון, השלווה ואיכות החוויה של האירוע. אנא הישמע להנחיותיהם. המארגנת דוגלת במדיניות של אפס סובלנות כלפי אלימות, בין אם פיזית, מינית, מילולית והתנהגותית, ושומרת לעצמה את הזכות לסלק משטח האירוע כל משתתף שאינו עומד במדיניות זו.
 11. את הכללים המלאים הנוגעים לצילום ותיעוד באירוע תוכל למצוא כאן, ולנוחיותך מובאת כאן תמציתם:
  • אין לצלם אדם ללא ידיעתו וללא הסכמתו.
  • אין לפרסם תמונות ברשתות חברתיות ללא הסכמת המצולם.
  • בכל מקרה חל איסור לעשות שימוש מסחרי בתמונות, ללא הסכמה מפורשת בכתב של המארגנת.
  • המפר הוראות אלו עלול לעמוד לדין בגין פגיעה בפרטיות.

  כל האמור לעיל חל אף לגבי הסרטה או צילום וידאו.

 12. המארגנת רואה בבטיחות וביטחון משתתפי האירוע ערך עליון וכתנאי יסודי ומהותי לקיום האירוע בכלל. על כל משתתף מוטלת אחריות מלאה שלא לסכן את עצמו וכל אדם אחר בפעולותיו. הנך נדרש “להגדיל ראש״ ולהיות ערני לסיכונים בטיחותיים הקיימים בסביבתך ולפעול למניעתם ו/או להסרתם, ובמידת הצורך להתריע בפני הנוודים/מאבטחים ו/או נציגי המארגנת ו/או מפעילי מקום האירוע על מפגעים באופן מיידיאם במהלך האירוע בחרת להשתתף בפעילות מכל סוג שהוא, הינך עושה זו באחריותך המלאה בלבד.
 13. תקנון זה יפורש באופן הרחב ביותר הניתן, על מנת לאפשר מיצוי מירבי של זכויות ו/או סמכויות המארגנת כלפי המשתתף.

הנני מאשר כי קראתי והבנתי את תנאי התקנון ואני מתחייב לעמוד במלוא תנאיו. ידוע וברור לי שלולא הסכמתי להיות כפוף לתנאי תקנון זה כאמור, לא היתה המארגנת מסכימה להשתתפותי באירוע מלכתחילה.