שימו לב! הפרטים בעמוד נכונים למידברן 2016, כל הפרטים לקראת מידברן 2017 יעודכנו בסמוך לאירוע.

המידע וההנחיות שלהלן נועדו לקדם את השימוש הבטוח באש ובגז בעיר הזמנית ע"י כל המשתתפים. הנכם נדרשים לקיים כללי בטיחות אלה כלשונם.

א. אש פתוחה

 1. השימוש באש פתוחה מכל סוג באזור המאהל / מחנות הנושא מותר אך ורק למטרות בישול, ואך ורק בכלי קיבול מתכתיים כגון חצי חבית או מנגל. אין להדליק אש ישירות על הקרקע.
 2. אין להשאיר אש ללא השגחת מבוגר. אין לאפשר ללהבות לעבור גובה של 1 מטר.
 3. חל איסור מוחלט על השימוש בחומרי דלק נוזליים מכל סוג שהוא.
 4. במקרה של רוח עזה והעפת גיצים יש לכבות את האש.
 5. בתום השימוש על המשתתף לוודא שכל הגחלים כבו לחלוטין והצטננו.
 6. השימוש באש מותר אך ורק על ידי מי שמעל גיל 18.
 7. חל איסור על שימוש בזיקוקים, חומרים נפיצים, חומרי דלק תחת לחץ (למעט בלוני גז תקניים כחלק ממערכות גז כמפורט להלן).
 8. בעת השימוש באש גלויה יש להחזיק אמצעי כיבוי בהישג יד.

 

ב. מתקני גז

המפגש בין אש לגז עלול להיות קטלני אם לא שומרים על כללי זהירות ובטיחות. המצב עלול להיות מסוכן במיוחד כשנמצאים במקום פתוח עם תנאים קשים של מזג אוויר, כמו רוח חזקה. אלה עלולים להגביר את הלהבה שעליה אנחנו מבשלים, או לכבותה, בעוד שהגז ממשיך להשתחרר מהמיכל.

 1. השימוש בגזיות קמפינג אישיות עם מיכל גז חד פעמי (נקירה, הברגה, שסתום לחץ) אסור לחלוטין בכל שטח העיר הזמנית. גזיות או מיכלים מסוג זה אשר יימצאו ברשות המשתתפים יוחרמו מיידית ע"י ההפקה.
 2. השימוש במתקני גז עם מיכל גז רב פעמי (למילוי חוזר) בעל תו תקן – מותר, תוך שמירה על כללי הבטיחות המפורטים בהמשך.
  גזיה - מידברן
 3. השימוש בכיריים או בתנורים מכל סוג שהוא המופעלים בבנזין (כולל “בנזיניה”) אסור לחלוטין.
 4. שימוש בגז במחנות נושא מותר אך ורק במערכות גז תקניות שהותקנו ונבדקו באישור בודק גז מטעם ההפקה.
 5. כללי הבטיחות לגבי שימוש בגז:
  5.1 יש להקפיד על קיום אמצעי כיבוי נגישים (מטפים, דלי מים).
  5.2 חובה לוודא שכל חלקי הראש של המערכת קיימים ומחוברים במקומם.
  5.3 אסור להשתמש במיכל חלוד, מעוך או מעוות.
  5.4 בכל עת שמפעילים מתקן גז, עליו להיות במרחק של לפחות 2 מטרים מחומרים דליקים אחרים, או ממקור חשמל.
  5.5 אסור להפעיל מתקן גז בתוך מתחם סגור או אוהל.
  5.6 לפני כל הפעלה של מתקן גז, חובה לוודא את הימצאותו ותקינותו של אטם הגומי בראש המתקן.
  5.7 אין להפעיל מתקן גז כאשר האש אינה מוגנת מרוח.
  5.8 אסור בתכלית האיסור לעשן בקרבת מתקן גז בעת ההפעלה ובעת הכיבוי.
  5.9  אסור בשום תנאי לפתוח את ברז הגז לפני שמדליקים את הגפרור.
  5.10 בתום השימוש במיכל חובה לצנן את ראש המתקן ואת המיכל, לפני שמאחסנים אותם במקום מוגן.

 

ג. אש במיצבי אמנות

 1. כל מחנה נושא או אמן (כולל אמני אש) שרוצה להקים או להפעיל מיצב, מופע או התרחשות הכולל אש (כולל שריפת מיצב בתום הצגתו) חייב לבקש מראש ולקבל אישור מוקדם לכך מהמחלקה הרלוונטית: מחלקת אמנות, מחלקת אש או מחנות נושא. בקשה לאישור כזה תוגש במסגרת תיק הבטיחות למיצב /מופע /מחנה.
 2. האישור שיינתן יהיה תקף אך ורק לגבי שימוש באש במתכונת, באמצעים, בתנאים ובתזמון שנקבעו, ומותנה בקיום הנחיות הבטיחות שייקבעו ע"י מהנדס הבטיחות והמחלקה הרלוונטית, ובתדריך בטיחות שיתקיים בהשתתפות כל המעורבים בטרם השימוש בפועל.
 3. מי שלא יהיה בידו אישור כזה עד לתחילת האירוע לא יורשה לעשות כל שימוש באש במהלך האירוע.
 4. להפקה הסמכות המלאה לעצור, לשנות או לבטל כל מיצב או מופע הכוללים אש, מכל סיבה שהיא.

ד.  שריפת שאריות עץ
כל שריפה של שאריות עץ או חומרי בערה כלשהם בסיום האירוע אסורה, למעט במתחמים הייעודים שנקבעו לכך ע"י ההפקה, ובתיאום מראש.

יש שאלות?

הנה כתובות דואר אלקטרוני לשאלות ישירות בנוגע ל:

בטיחות אש באופן כללי: safety@midburn.org
אש באמנות: art@midburn.org
מופעי אש: fire@midburn.org
אש במחנות נושא: themecamps@midburn.org