שימו לב! הפרטים בעמוד נכונים למידברן 2016, כל הפרטים לקראת מידברן 2017 יעודכנו בסמוך לאירוע.

 

בטיחות המשתתפים באירוע חשובה יותר מכל, ולכן חשוב שתקראו את ההוראות לשמירה על בטיחות ותפעלו לפיהן.

תשתיות חשמל

חשמל בזמן ההקמה:

עד אשר רשת החשמל של העיר תהיה פרושה ומאושרת לא יסופק חשמל לעיר. ניתן יהיה להשתמש בגנרטורים תקניים ותקינים מכל סוג עד ליום שלישי ה-7 ביוני 2016, בשעה 08:00 בבוקר. לאחר מכן יחל הליך הרישוי ולא ניתן יהיה להפעיל את גנרטורים אלו.
חשמל בזמן האירוע (שלישי ב-09:00 עד ראשון ב-12:00):
החשמל באירוע יסופק על ידי ספק מרכזי אשר ממנו ניתן לקנות חשמל בתיאום מראש. בפרק זמן זה לא יתאפשר שימוש בגנרטורים מכל סוג.
שעת ההתחלה של אספקת החשמל היא שעה משוערת והיא תלויה בהוראות הרישוי.

כבלים ושקעים:
כבלים מאריכים יש לקבור באדמה או לתלות מגובה 2.5 מ' ומעלה. כל השקעים והמפצלים יהיו שלמים ותקינים בלבד.

מים, חשמל ואש:
יש להקפיד על מרחק של 3 מ' לפחות בין שקעי חשמל לאש או מקור מים. במידה ופורצת דליקה במכשיר חשמלי או לוח חשמל אין לכבות את האש באמצעות נוזלים.


אש גלויה

 • השימוש באש גלויה מתאפשר רק בתוך כלי קיבול לאש. יש להרחיק את הכלי 7 מ' לפחות מחומרים דליקים (אוהלים, בדים, ציליות, קרוואנים, מיכלי גז וכד').
 • אין לאפשר לגובה הלהבות לעבור 1 מ'.
 • אין להשאיר אש בוערת ללא השגחת מבוגר מעל גיל 18.
 • יש לוודא כיבוי מלא של האש טרם עזיבתה.
 • יש להציב מטף בקרבת מקור האש.

מתקני גז

אסור השימוש במכלים חד פעמיים באופן גורף.

ניתן להשתמש בגזיות תקינות ותקניות העושות שימוש במיכלים הניתנים למילוי / שימוש חוזר.

אין להשתמש במתקני גז / גזיות במקום סגור.

כירות גז / כלבי אש (מערכות שבהן מיכל הגז מחובר אל אמצעי הבישול\חימום באמצעות צינור):

 • מתקנים אלו נדרשים להיות יציבים ובעלי ברז ויסות.
 • על הצינור להיות תקין ותקני ומחובר בשני קצוותיו באמצעות חבקים (באנדים).
 • יש לקבור את צינור הגז ככל המתאפשר.
 • מיכל הגז יהיה קבור באדמה כאשר רק ראשו בולט. לחלופין, ניתן לעטוף את המיכל במלואו באמצעות שקי חול מלאים.
 • מערכות גז יבדקו במהלך הרישוי טרם האירוע על ידי בודק גז מטעם ההפקה.

מתקנים ומיצבי אמנות באירוע

בשטח האירוע יוקמו מיצבי אמנות ומתקנים במחנות נושא רבים. יש לציית להנחיות השילוט במידה וקיים ולהישמע להוראות הסדרנים ככל שישנם.
במידה וזיהיתם מפגע בטיחותי באחד מהנ"ל יש להרחיק את הסובבים ולהודיע על כך בהקדם האפשרי לנווד או לקו החירום.

הנחיות כלליות נוספות

 • יש למגן בזנטים מפני פגיעה במשתתפים ולסמן מיתרים באופן ברור ליום ולילה. אלו ימוקמו אך ורק בתוך השטח שהוקצה למחנה ולא על גבי הרחובות ודרכי הגישה.
 • בזמן ביצוע עבודות מומלץ להשתמש בציוד מגן אישי.

על מנת לשמור על ציר התנועה לאחר הירידה מהכביש ועל הדרכים בעיר יש לנסוע במהירות מקסימלית של 15 קמ"ש.

 

להמשך קריאה, מצורף אוגדן הבטיחות לשנת 2016.