שימו לב! הפרטים בעמוד נכונים למידברן 2016, כל הפרטים לקראת מידברן 2017 יעודכנו בסמוך לאירוע.

החלטתם לשכור קרוואן ולהגיע איתו למידברן? מצוין. אנחנו מאמינים שיש לכם המון שאלות, ננסה לענות לכם על כולן בעמוד זה.

אם בכוונתכם להגיע עם קרוואן אנא מלאו טופס קרוואן וכך נוכל לעדכן אתכם בפרטים נוספים, במידה ויהיו.

מהו קרוואן?

קרוואן הנו שילוב של כלי תחבורה ומקום מגורים. קיימים שני סוגים של קרוואנים:

  • נגרר מגורים - מדובר בבית מגורים נגרר אשר נגרר על ידי כלי רכב.
  • מוטורהום - מדובר בכלי רכב לכל דבר כשבחלקו העיקרי בית מגורים.
    ברישיון כלי הרכב של הנגרר יהיה כתוב: "גרור סגור" או "גרור סגור למגורים".

כלי רכב שהוסבו באופן עצמאי למגורים מבלי לעבור תהליך רישוי כחוק אינם מוגדרים כקרוואנים ואינם רשאים להיכנס לשטח העיר, אלא באישור מיוחד ובתיאום מראש עם רשויות החוק וההפקה.

איך נכנסים עם קרוואן לשטח העיר?

על פי התקן והנחיות הרשויות, לא ניתן להיכנס עם כלי רכב לתוך שטח העיר. קרוואנים מורשים ותקינים אשר מעוניינים לחנות בשטח העיר (ולא בשטח החנייה) ינותבו לנקודת המתנה בכניסה לאירוע, שם ימתינו לצוות ליווי מההפקה (נוודים), שילווה את הקרוואן למקום חנייתו בעיר. בנוסף, על בעל הקרוואן לדאוג לשני מלווים מטעמו. בסיום הליווי, ינותק הקרוואן מכלי הרכב הגורר וכלי הרכב ילווה בחזרה למתחם חניית כלי הרכב בעיר.

במידה וחברה חציונית היא זו שמובילה את הקרוואן לשטח, על מזמין הקרוואן (או מי מטעמו) להמתין בגייט, ומשם לנתב את המוביל למקום המיועד. כמו כן, נוהל הליווי (שני אנשים) תקף גם כאן. מומלץ לתאם עם מובילי הקראוון את שעת ההגעה כך שהם לא יצטרכו לחכות לכם בגייט.

שימו לב! קרוואנים שיגיעו ביום רביעי ולא במהלך הכניסה המוקדמת צפויים לזמן המתנה ארוך.
אם מישהו מטעמכם אוסף את הקראוון מהגייט יש לצייד אותם בייפוי כח מטעמכם והם חייבים להיות בעלי כרטיס כניסה לאירוע.

 

האם ניתן להזיז את הקרוואן באמצע האירוע?

לא ניתן להזיז בשום דרך שהיא את הקרוואן בשטח העיר ו/או בשטח המחנות במהלך האירוע. במקרים חריגים בלבד ורק אם הקרוואן חייב לצאת משטח האירוע, יפנה בעל הקרוואן למרכזיה (עמדת המידע) הממוקמת ליד הסלון (במפגש הרחובות 6:00 והטיילת) ויבקש ליווי אל מחוץ לשטח העיר. בהתאם לזמינותם של הנוודים, יופעל נוהל ליווי כפי שהופעל בשלב הכנסת הקרוואנים לעיר. אין ההפקה מחויבת להיענות לבקשות להזזת קרוואנים בזמן האירוע.

שימו לב! קרוואן מסוג מוטורהום מחוייב להפקיד את מפתחות הרכב בחב"ק (חדר בקרה), עד לסיום האירוע, ובהתאם לדרישות הרישוי.

אם אתם יודעים מראש כי תצטרכו לעזוב את האירוע לפני סיומו ביום ראשון ה- 12 ביוני 2016 בשעה 12:00 בצהריים, הנכם מתבקשים לחנות בחנייה ולא להיכנס עם הקרוואן לשטח העיר.

האם אני יכול להיכנס עם הקרוואן לעיר לפני תחילת האירוע?

כן, אנו מעודדים הגעתם של קרוואנים לפני תחילת האירוע, והזמן המועדף להגעה של קרוואן הוא ביום שלישי ה-7 ביוני, בין השעות 06:00-15:00. אין להגיע לפני כן! כל שעליכם לעשות הוא למלא טופס קרוואן. חשוב לציין כי כל מי שמגיע לעיר לפני תחילת האירוע חייב להיות מצויד בכרטיס כניסה ובתעודה מזהה כמו כל משתתף.

שימו לב! במהלך יום שלישי יוכלו להיכנס ילדים של המשפחה בעלת הקרוואן בלבד, מלווים באחד מהוריהם לפחות. 

האם מותר להפעיל את הגנרטור שבקרוואן?

לא תותר כניסת קרוואן עם גנרטור לעיר הזמנית, ולכן אל תביאו גנרטורים מכל סוג שהוא (פשוט תשאירו אותם בבית)! כמו כן, לא יהיה מקום לאחסן אותם. על פי התקן, באירוע רב משתתפים חל איסור מוחלט להשתמש ולהפעיל גנרטורים המונעים בבנזין. מרבית הקרוואנים בישראל מצוידים בגנרטורים מונעי בנזין ועל-כן חל איסור מוחלט להפעילם. משתתפים אשר לא יצייתו להוראות התקן עוברים על החוק ומסכנים את המשך קיום האירוע. צוותי בטיחות מטעם מידברן יוודאו שלא מוצבים ומופעלים גנרטורים מסוג זה.

איך ניתן לחבר את הקרוואן למקור חשמל חיצוני?

בכל קרוואן ישנו שקע ייעודי אותו ניתן לחבר למקור חשמל חיצוני בכדי לספק חשמל לכל מערכות הקרוואן. אם ברצונכם לחבר את הקרוואן שלכם למקור חשמל עליכם להתחבר לספק החשמל בשטח האירוע במחיר מיוחד לקרוואנים (במחיר 1500 ₪ לקרוואן לכל ימי האירוע, החל משעה 9:00 ביום שלישי ה-7.6 ועד שעה 12:00 ביום האחרון לאירוע).

פרטי ספק החשמל: פאוור און. טלפון במשרד- 077-4149904, טלפון בשטח- 053-7017698

שימו לב! אספקת החשמל תתחל יום לפני פתיחת השערים, ולא כפי שדווח עד כה!

איך אפשר למלא מים בקרוואן?

בכל קרוואן ישנו מיכל מים מתוקים המשמשים לשתייה, רחצה ולכל שימוש אחר. נפחו של מיכל המים משתנה בהתאם לגודל הקרוואן. ברוב הקרוואנים קיים חיווי למפלס המים. כשמפלס המים נמוך ונדרש למלא את המיכל, ניתן לעשות זאת באופן ידני דרך פתח המילוי הממוקם באחת מדפנות הקרוואן. דרך נוספת למלא מים הינה על ידי ספק מים חיצוני המסתובב ברחבי העיר וניתן, בתיאום מולו, למלא מים עם צינור.

פרטי שני ספקי המים המאושרים לשנת 2016:
טיול אחר- office@tiyulacher.com, 08-6595192
זקס- zaxwater@gmail.com, 052-553-8108, 050-845-6005

טיפול במים אפורים ושחורים

המים המתוקים בקרוואן הופכים למים אפורים אחרי השימוש בהם ואסור בשום פנים ואופן לרוקנם על הקרקע. בכל קרוואן טכניקת הריקון שונה, אך בכל קרוואן יש נקודת ריקון מרכזית למים אפורים אשר מתנקזים מהכיור, מהמקלחת ומהשירותים. בקרוואנים שאינם מכניים (מוטורהום) ריקון המים האפורים מתבצע ממיכל האגירה של המים האפורים.

המים השחורים הנם מי הפסולת שנאגרים משירותי הקרוואן, ריקונם מתבצע על ידי שליפת "קסטה" ושאיבתם על ידי ספק שמסתובב בשטח אשר יש לתאם מולו ריקון מראש.

ספק ניקוז מים אפורים:
זקס- zaxwater@gmail.com, 052-553-8108, 050-845-6005

ספק פינוי מים שחורים (קסטת שירותים):
נגב נקי, תיאום בשטח : איתי, 0525952827 מחירון: 50 ש"ח לקסטה