מדיניות שימוש בשם ולוגו עמותת מידברן

midburn_logo

עשרת העקרונות של ברנינג מן מהווים קווים מנחים לקהילת מידברן, ביניהם עקרון א-מסחריות.

“במטרה לשמר את רוח הענקת-המתנות, קהילתנו שואפת ליצור סביבה חברתית נטולת חסויות מסחריות, עסקאות או פרסום. אנו עומדים על המשמר בכדי להגן על תרבותנו מפני ניצול שכזה. אנו מעודדים השתתפות בחוויה על פני חוויה של צריכה”

מדיניות השימוש

על מנת לשמור על ערכי הקהילה ועקרונותיה מנוסחת להלן מדיניות השימוש בשם ולוגו העמותה:

  1. שם ולוגו העמותה מהווים סימן מסחרי רשום ומוגן בזכויות יוצרים.
  2. לא ניתן להשתמש בשם ולוגו העמותה לכל מטרה מסחרית או קידום מכירות שהוא ללא הסכמה מראש ובכתב מעמותת מידברן.
  3. שילוב סמל מידברן או סמל ברנינג מן, בחלקו או במלואו, ייעשה לאחר פנייה לעמותה וקבלת הסכמה מראש ובכתב.
  4. לא יעשה שימוש בשם ובלוגו העמותה בשיתוף גוף מסחרי.

גיוס משאבים

הקמת מחנות הנושא ומיצבי האמנות דורשת משאבים כלכליים לא מבוטלים, וקבוצות רבות פועלות לגיוס משאבים ותרומות על ידי פרויקטי גיוס המונים, מסיבות, אירועים ודרכים יצירתיות נוספות על מנת לעמוד במשימת מימון היצירה. פעילות זאת הינה תוצר לוואי מבורך ותורמת למעורבות ולחיי הקהילה. אנו מצרפים הנחיות לשימוש בשם ולוגו מידברן בנסיבות אלו:

  1. סעיפים 1 עד 4 במדיניות השימוש המופיעה למעלה, ובנוסף:
  2. השימוש בשם ובלוגו העמותה למטרת גיוס כספים ייעשה במידה וכל הרווחים מוקדשים לפעילות במסגרת מידברן ואין בהם רווח אישי או מסחרי.
  3. כל פרויקט גיוס כספים המבקש להשתמש בשם ובלוגו של העמותה, יוציא דו”ח שקיפות מפורט שיועבר לידי העמותה.
  4. בפרסום האירוע על מארגני האירוע לציין במפורש כי “אירוע זה מאורגן באופן פרטי ולא על-ידי עמותת מידברן”.

לסיכום

בעוד אנו מאמינים ביכולתה של תרבותנו להשפיע על העולם בצורה חיובית, אנחנו לא מעוניינים להפוך למותג המשמש למכור סחורות או שירותים או לקדם ארגונים או אירועים בלתי קשורים.

חופש זה מן המסחור, יחד עם העקרונות האחרים, מאפשר ומעודד את היצירתיות של הקהילה שלנו ואת החוויות, האמנות, ושירותים הניתנים מתוך רצון חופשי, שהופכים את מידברן לקהילה ייחודית ומדהימה.