עשרת העקרונות של ברנינג מן מהווים קווים מנחים לקהילת מידברן, ביניהם עקרון הא-מסחריות:

"במטרה לשמר את רוח הענקת-המתנות, קהילתנו שואפת ליצור סביבה חברתית נטולת חסויות מסחריות, עסקאות או פרסום. אנו עומדים על המשמר בכדי להגן על תרבותנו מפני ניצול שכזה. אנו מעודדים השתתפות בחוויה על פני חוויה של צריכה".

בעוד אנו מאמינים ביכולתה של תרבותנו להשפיע על העולם בצורה חיובית, אנחנו לא מעוניינים להפוך למותג המשמש למכור סחורות או שירותים או לקדם ארגונים או אירועים בלתי קשורים.

חופש זה מן המסחור, יחד עם העקרונות האחרים, מאפשר ומעודד את היצירתיות של הקהילה שלנו ואת החוויות, האמנות, וההתנדבות הניתנים מתוך רצון חופשי, שהופכים את מידברן לקהילה ייחודית ומדהימה.

מצד שני, הקמת מחנות הנושא ומיצבי האמנות דורשת משאבים כלכליים לא מבוטלים, וקבוצות רבות פועלות לגיוס משאבים ותרומות על ידי פרויקטי גיוס המונים, מסיבות, אירועים ודרכים יצירתיות נוספות על מנת לעמוד במשימת מימון היצירה. פעילות זאת הינה תוצר לוואי מבורך ותורמת למעורבות ולחיי הקהילה.

להלן התנאים בהם תינתן הסכמתה של העמותה לשימוש בלוגו שלה ו/או במילה "מידברן":                                                                           

  1. השימוש יהיה אך ורק בהקשר של פעילות של/בתוך קהילת מידברן: אירוע, מסיבה, גיפטינג, התכנסות, פניה פנים-קהילתית וכדומה, ולא בשום הקשר אחר, ובמיוחד כזה שנלווית אליו מטרה עסקית או כלכלית/מסחרית, או טובת הנאה בעלת שווי כספי/ערך כלכלי כלשהו, ובתנאי ש:
    1.1. 
    מארגני הפעילות יציינו במפורש בכל פרסום/תיקשור הנוגע לפעילות כי היא מאורגנת באופן פרטי, ואינה פעילות של עמותת מידברן.
    2.1. מארגני הפעילות יכינו בסיומה  דו"ח שקיפות מפורט שיועבר לידי העמותה.

      2. השימוש ייעשה ביושרה ובתום לב, ללא ניצול לרעה של הסכמת העמותה ולא יפגע באופן כלשהו בשמה הטוב, תדמיתה ו/או המוניטין של העמותה.

      3. השימוש ייעשה אך ורק באופן שמתיישב עם מטרות העמותה ו-10 העקרונות, ובמסגרת קידום מטרות העמותה בלבד.

      4. העמותה תהיה רשאית להודיע לכל מי שעושה שימוש על ביטול הסכמתה לכך, ללא צורך בנימוקים, בהודעה מראש של 48 שעות.

      5. במידה והשימוש יפר תנאי כלשהו מהמנויים לעיל, ולעמותה ייגרמו נזקים כלשהם עקב כך, יהיה המשתמש המפר חייב לפצות את העמותה על כך.