העברת כרטיסים

 שימו לב! הפרטים בעמוד נכונים למידברן 2016, כל הפרטים לקראת מידברן 2017 יעודכנו בקרוב.

העברת כרטיס למשתתף אחר

העברת הכרטיסים דרך המערכת הסתיימה!

במידה וברשותך כרטיס מהמכירות הכלליות למידברן 2016 (ולא כרטיס שהוקצה לך!), ניתן להעביר את הכרטיס אך ורק בעמדת הבירורים (Will Call) שבצמוד לשער האירוע (גייט), באמצעות טופס “העברת כרטיסים בגייט”.

שימו לב!

לא ניתן להעביר כרטיס מתנדבים
לא ניתן להעביר כרטיס הפקה
לא ניתן להעביר כרטיס משתתף מחנות נושא
לא ניתן להעביר כרטיס אמנות
לא ניתן להעביר כרטיס מעוטי הכנסה

 כל ניסיון ספסרות או הונאה בכרטיסים מהווה עבירה על תקנון האירוע ופגיעה בעקרונות מידברן. במקרים אלו, ההפקה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הכרטיסים והפרופילים של המעורבים!

שימו לב כי העברת כרטיס ילדים או נוער תתבצע באותה שיטה של העברת כרטיס בוגר. יש לצרף צילום ת.ז של בעל הכרטיס במקור, וכן ת.ז של הילד/נוער אליו מועבר הכרטיס (בשני המקרים הכוונה לתעודה שכוללת שם מלא, ת.ז ותאריך לידה)

להזכירכם, כרטיסי ילד מיועדים לילדים מתחת לגיל 14 וכרטיסי נוער לבני נוער מגיל 14 ועד גיל 18. שימו לב שלא תותר כניסה בכל גיל ללא כרטיס ולא תורשה כניסה לאירוע לבעלי כרטיסים שגילם אינו תואם את סוג הכרטיס.

על מנת להעביר כרטיס למשתתף אחר בשער האירוע, יש להציג במשרד הכרטיסים הסמוך לשער את כל המסמכים הבאים, מודפסים על נייר:

  • טופס העברת כרטיס בשערי מידברן – ייפוי כוח והצהרה, מלא וחתום
  • צילום או הדפסה של הכרטיס האלקטרוני של בעל הכרטיס
  • צילום ת.ז. של בעל הכרטיס
  • צילום ת.ז. של מקבל הכרטיס

לאחר שהכרטיס מועבר למקבל הכרטיס החדש, הוא יקבל צמיד כניסה לאירוע ויוכל לשוב לתור ולהיכנס לאירוע.

שימו לב להגדרות המופיעות בראש הטופס, וודאו שאתם מבינים אותן ועומדים בדרישות.