תכנית הכרטיסים למעוטי הכנסה נועדה לאפשר למשתתפים שידם אינה משגת לרכוש כרטיס כניסה במחיר מלא להשתתפות באירוע מידברן. מטרת התכנית היא לעודד משתתפים אלה לממש את זכותם להשתתף ולתרום לחוויה הייחודית שאירוע מידברן מציע. במסגרת התכנית, יוקצו 300 כרטיסים במחיר מסובסד של 350 ₪.

תנאי הכרטיס למעוטי הכנסה

 • הכרטיס מיועד למשתתפים מעל גיל 18 בלבד והוא כרטיס אישי ואינו ניתן להעברה.
 • מי שרכש כרטיס למידברן במחיר מלא לא יוכל להגיש בקשה לכרטיס עבור מעוטי הכנסה.
 • מי שהיה זכאי לרכוש כרטיס בסבב המכירה למתנדבי 2016 יוכל להגיש בקשה, ובמידה וזו לא תאושר, יוכל לרכוש כרטיס במחיר מלא.
 • קבלת כרטיס למעוטי הכנסה מותנית ב:
 1. הגשת בקשה לקבלת כרטיס למעוטי הכנסה.
 2. עמידה בקריטריונים המפורטים בהמשך.
 3. אישור הבקשה – לאחר השלמת הדיון בבקשות שיערך על-ידי צוות ייעודי מטעם מידברן, וקבלת הודעה בדבר אישור הזכאות בדוא”ל ממחלקת הכירטוס.

הקריטריונים להגשת בקשה לכרטיס מסוג זה

 • כל בעל פרופיל מידברן רשאי להגיש רק בקשה אחת לכרטיס אחד בלבד.
 • הקריטריונים לפיהם תבחן הוועדה את הבקשות אינם מתייחסים למצבו הכלכלי של מגיש הבקשה אלא נועדו לבחון את יכולתו הריאלית להתפרנס.
 • לתשומת לבכם – בין השיקולים שייבחנו יהיו רמת מעורבות המבקש באירועי מידברן, השתתפות בהפקת אירועי הקהילה, התנדבות משמעותית, וכל מעורבות אחרת בקידום הקהילה והאירוע.

לוח הזמנים הנוגע לכרטיסים למעוטי הכנסה

 • הגשת הבקשות תחל ב-14 בינואר 2017 באמצעות טופס באתר.
 • המועד האחרון להגשת הבקשות הוא ה-18 בפברואר 2017.
 • תשובות ינתנו עד 6 שבועות מיום הגשת הבקשה.

הליך הגשת בקשה לזכאות לכרטיס למעוטי הכנסה

 • הגשת הבקשות תתאפשר אך ורק במועדים כפי שצוינו בלוח הזמנים.
 • הגשת בקשה לזכאות לכרטיס למעוטי הכנסה תיעשה אך ורק באמצעות טופס הגשת בקשה- זכאות לכרטיס למעוטי הכנסה.
 • את הבקשה ניתן להגיש בשפה העברית או בשפה האנגלית.
 • בקשות שיוגשו על-ידי פונים ללא פרופיל מידברן לא תובאנה לדיון.
 • חובה לצרף לטופס הבקשה מסמכים המאמתים את הצורך בקבלת כרטיס מסוג זה.
 • משתתפים אשר בקשתם אושרה יקבלו על כך הודעה בדוא״ל, בו הם יקבלו הוראות מפורטות להשלמת הרכישה.

  פירוט המסמכים הדרושים להגשת הבקשה

  בנוסף לטופס הגשת הבקשה – על מגיש הבקשה לצרף לבקשה את המסמכים הבאים:
  1. אדם עם מגבלה או נכות – העתק תעודת נכה או מסמך המעיד על נכותו.
  2. חיילים בשירות חובה בצה”ל – העתק תעודת זהות ותעודת חוגר.
  3. אמהות / אבות חד-הוריות – העתק מסמך רלוונטי מהמוסד לביטוח לאומי.
  4. מקרה חריג – כל מסמך המעיד על מגבלה ביכולת המגיש להתפרנס

אופן הערכת הבקשות על-ידי הצוות מטעם מידברן

 • הבקשות יוצגו בפני הצוות מטעם מידברן בעילום שם על מנת לאפשר לצוות לבחון כל בקשה לגופה ללא משוא פנים.
 • הצוות יחליט בהתאם לקריטריונים המפורטים לעיל ולפי שיקול דעתו אילו בקשות הוא מאשר ואילו אינו מאשר, והוא אינו מחויב לנמק את החלטותיו בפני מגישי הבקשות.
טופס ההרשמה נסגר ב-18 בפברואר 2017.