העברת כרטיס למשתתף אחר

העברת הכרטיסים פתוחה וניתנת לביצוע אך ורק דרך מערכת הפרופילים

Screen Shot 2016-12-29 at 15

כל ניסיון ספסרות או הונאה בכרטיסים מהווה עבירה על תקנון האירוע ופגיעה בעקרונות מידברן. במקרים אלו, ההפקה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הכרטיסים והפרופילים של המעורבים!

להזכירכם, כרטיסי ילד מיועדים לילדים מתחת לגיל 14 וכרטיסי נוער לבני נוער מגיל 14 ועד גיל 18. שימו לב שלא תותר כניסה בכל גיל ללא כרטיס ולא תורשה כניסה לאירוע לבעלי כרטיסים שגילם אינו תואם את סוג הכרטיס.

המערכת פתוחה! ותשאר פתוחה עד כשבוע לפני אירוע מידברן 2017
על מנת להעביר כרטיס למשתתף אחר בשער האירוע, לאחר שהמערכת תסגר, יש להציג במשרד הכרטיסים הסמוך לשער את כל המסמכים הבאים, מודפסים על נייר:

  • טופס העברת כרטיס בשערי מידברן - ייפוי כוח והצהרה, מלא וחתום
  • צילום או הדפסה של הכרטיס האלקטרוני של בעל הכרטיס
  • צילום ת.ז. של בעל הכרטיס
  • צילום ת.ז. של מקבל הכרטיס

לאחר שהכרטיס מועבר למקבל הכרטיס החדש, הוא יקבל צמיד כניסה לאירוע ויוכל לשוב לתור ולהיכנס לאירוע.