אנחנו שורפים כשאנו זזים, נושמים, יוצרים, מנקים, משתנים, חיים.  

הבסיס הוא אנחנו ומה שאנו מביאים איתנו למרחב וכמובן, עשרת עקרונות. 

השנה, אנחנו לוקחים צעד נוסף, ומחברים את הנקודות 

Burn InMotion – Connecting the Dots

בתקופה של חוסר ודאות,בתקופה שבה הכל מתפזר וכאותי, אנחנו מביעים כוונה, 

שבה התנועה תחבר לנו את הנקודות, לא בסדר מוגדר מראש, לא כולם באותו אופן, אבל אנחנו מכוונים לתנועה ,

 כזו שתיקח אותנו למציאות ברורה ובהירה. 

נחבר את כל הנקודות, הפעולות, הסדר, הקשיים והלמידה שעשינו כארגון וקהילה, 

כל השנתיים האחרונות שבהם אנחנו עובדים ללא פשרות, בסנכרון מלא עם התנועה של היקום והקשבה, 

עד לשנה הבאה במידברן העיר שלנו במידבר.