מתוך רצון עז לקיים את האירוע הקרוב בחג השבועות, אנחנו מחפשים שטח חלופי לאירוע מידברן!
ספרו לנו על שטחים שאתם מכירים, חיבורים אפשריים, מחשבות יצירתיות וחלומות גדולים.
יש לכם כיוון לשטח מעניין? שלחו מייל לאיריס! iris@midburn.org
אלו הקריטריונים על פיהם אנחנו מחפשים תאי שטח נוספים:
אפיון כללי לשטח להקמת העיר מידברן:
1.   שטח מבודד, שאינו בסמיכות ליישובי מגורים
2.   גודל שטח של לפחות 1000 דונם
3.   שטח פנוי במשך 6 שבועות רצופים (לפחות) סביב הארוע
4.   שטח שניתן לתיחום וגידור
5.   תשתית קרקע שמאפשרת נסיעת רכבים כולל רכבי שטח (ורצוי גם אופניים)
6.   שטח ללינה, להקמת אוהלים, קראוונים.
7.   רצף קרקע שטוחה המאפשרת הקמת מבנים ארעיים (דומים, אוהלים, מחנות, מיצבים)
8.   בשטח ניתן להעמיד מבנים יבילים, מכולות, מבנים ארעיים.
9.   נגישות משאיות ורכבים וכלים כבדים
10. בשטח ניתן לפרוס תשתית חשמל/מים/גז
11. בשטח ניתן למקם מתקנים סניטריים (שירותים כימיים, שירותי קומפוסט)
12. בשטח ניתן להבעיר אש – לבישול, למטרות אמנות ולשריפת מיצבים
13. מרחק מקווי חשמל ומתח גבוה
14. מרחק מגבול/ אזור בסיכון בטחוני
15. נקי מבחינה ארכיאולוגית / רשות העתיקות
16. נקי מערכי טבע מוגנים ובתי גידול של בע"ח.
17. דרכי גישה מרובות ושמישות
18. הימצאות תשתיות נגישות במרחק סביר
19. שטח שאינו מייצר חשיפה תקשורתית שלילית
גופים ורשויות מאשרות:
1. מועצה אזורית
2. משטרת ישראל
3. כיבוי והצלה
4. מד"א
5. רשות הטבע והגנים
6. רשות העתיקות
7. מנהל מקרקעי ישראל
8. תש"ן
9. קצא"א
10. ישובים סמוכים
11. משהב"ט
12. צה"ל
יש לכם כיוון לשטח מעניין? שלחו מייל לאיריס! iris@midburn.org
מידברן מחפשת בית שטח