עמותת מידברן ומחלקת אמנות מזמינה אמנים וקבוצות להגיש הצעות לתכנון ובנייה של אחד משני המבנים המרכזיים – פסל "אדם וחווה" או המקדש.

אירוע מידברן ה-5 צפוי להתקיים בתאריכים 14-19 במאי 2018 והוא האירוע הקהילתי הרשמי של קהילת מידברן – קהילת ברנינג מן בישראל.

לקריאה נוספת על האירוע והקהילה: https://midburn.org/he-community/

הפסל המרכזי ״אדם וחווה״

העיר הזמנית של מידברן נבנית סביב הפסל המרכזי – "אדם וחווה". זהו המוקד המחולל של ההתכנסות המהווה מוקד שמגדיר את התנועה באירוע. המיצב פונה למכנה המשותף הרחב ביותר, משקף מימד בסיסי בהתכנסות, נגיש לחיבור ופתוח לפרשנות אישית בתוך עולם המושגים הנובע מאדם וחווה, אישה ואיש.

שריפת המיצב נערכת בטקס חגיגי ומהווה נקודת השיא של האירוע ושל תהליך השינוי וההתפתחות שעוברים משתתפיו.

 

המקדש

"המקדש" משקף את אוירת החגיגה של האירוע דרך מעטה של קדושה. בין עומס הגירויים החושיים, הוא מגדיר מרחב להתבוננות, לזיכרון ולהתחדשות. בעוד קיומו ונוכחותו יכולים להראות כניגוד מובהק לאווירת הקרנבל הבלתי פוסקת, הוא מהווה גם מרכז מהות ורוח במרחב של אמנות חופשית, ומסייע בכך לעצב את אופיים של האירוע והקהילה לכדי תמונה רב מימדית.

המקום שהוא ממלא בעיר הזמנית, כמו הרבה דברים אחרים בתרבות ברנינג מן, אינו חד משמעי, והוא פתוח לפרשנות ולהכלה של תוכן שמיוצר על ידי משתתפי האירוע. משתתפי האירוע מוזמנים להתערב בו ,להניח את מכאובם, מקורות השראתם, ועל ידי כך להפוך לחלק ממנו.

יוצרי המבנה עושים זאת למען הקהילה, משרתים את המרחב אליו משתתפי האירוע נושאים את ליבם ושומרים על רוחו במהלך האירוע.

תמה

מידברן 2018 – סערת מוחות – Midburn 2018 – BrainStorm

אחרי שגילה האדם יבשות אבודות, צלל לקרקעית הים, פילח את הרקיע ואף כבש את החלל, המהלך הבא הוא פנימה. סוף המאה ה-20 ותחילת המאה ה-21 עומדות בסימן התעניינות גוברת והולכת בנבכי המוח וההכרה. המוח האנושי הוא האיבר המורכב והמסתורי ביותר בגוף האדם, הוא גורם לנו לזוז, לחשוב, להרגיש ובעצם לחיות. למרות חשיבותו הרבה, רוב דרך פעולתו נותרה נסתרת מעיני המדע, ומה שנסתר עוד יותר הוא הקשר בין מוח למוח, החיבור והאינטראקציה, האינטליגנציה וההכרה הקולקטיביים, שם הסערה שלנו ולשם אנו צוללים.

תמיכה ומימון

 • להצעה הנבחרת לפסל "אדם וחווה" תוענק מלגה בגובה של עד  70,000 ש"ח בעבור הוצאות הפרויקט. במידה וההצעה כרוכה בעלויות נוספות יובהר כי הן יגויסו עצמאית.
 • להצעה הנבחרת למקדש תוענק מלגה בגובה של עד  85,000 ש"ח בעבור הוצאות הפרויקט. במידה וההצעה כרוכה בעלויות נוספות יובהר כי הן יגויסו עצמאית.
 • במהלך ימי ההקמה תתמוך הפקת האירוע בצוותים בארוחות, גישה למים והצללת אזור העבודה על פי קריטריונים שיוגדרו מראש לגבי כמות אנשי הצוות ומשך זמן התמיכה.
 • בנוסף ינתן ליווי ויעוץ לצוות בנושאים מקצועיים, גישה למידע רלוונטי, תמיכה בהפצה במדיה ועוד – במידת האפשר דרך אנשי הקשר במחלקת האמנות.
 • בנוסף ינתן ליווי ויעוץ מטעם מחלקת אש, לצוות בנושא שריפת המיצב, בנית תכנית השריפה, שימוש בחומרים, בטיחות באש, משמר אש וכל הנוגע ביצירת אמנות השריפה.

תהליך ההגשה

4 בנובמבר 2017 –  מועד אחרון להגשת הצעות לצוות מוביל

עד למועד זה מוזמנים אמנים להציע צוותים שיובילו את תכנון ובניית "אדם וחווה" או "המקדש". הרשמה בטופס המקוון בלבד , ונועדו לאתר צוות מיומן עם ראש באוויר ורגליים על הקרקע, בעל יכולת להתמודד עצמאית עם הובלה, תכנון, ניהול והוצאה לפועל של הפרויקט.

על מנת שתוכלו לצפות בטופס במלואו הנכם מוזמנים להיכנס לקישור ולצפות בגרסת PDF בפרטי ההגשה המלאים – שימו לב לא ניתן למלא פרטים בקישור זה – הרשמה בטופס המקוון בלבד.


סוף נובמבר – 
בחירת צוות על ידי ועדת הבחירה

חברי הועדה ידונו בהצעות ובמקרה הצורך ייצרו קשר עם האמנים להיכרות והתרשמות נוספת. לאחר הבחירה ואישור הצוות – תועבר הודעה בדוא"ל לכל הצוותים שהגישו.
דצמבר-ינואר – פיתוח ותכנון

נציגי מחלקת אמנות ילוו את הצוות בפיתוח הפרויקט והבנת מכלול הצרכים, כאשר הצוות הנבחר לכל אחד מהפרויקטים ידרש לשתף אחת לחודש בהתקדמותו.

 

תחילת פברואר – פרזנטציה של הפרויקט – חשיפה

לאחר השלמת התכנון יערך מפגש עם מחלקות ההפקה הרלוונטיות, הנהלת הארגון והועד המנהל להצגת הפרויקט, תכנית העבודה וגאנט עד לאירוע ולאחריו, תקציב וגיוס כספים, תכנון כח אדם, לוגיסטיקה ועוד.

הועדה האמנותית

חברי הועדה האמנותית יבחרו צוות אחד לתכנון, עיצוב ובניית פסל "אדם וחווה" וצוות נוסף לתכנון, עיצוב ובניית המקדש.

 

עקרונות מנחים לבחירת הצוות

 • ממגישי ההצעה מצופה שיהיו מסוגלים וערוכים לתת מענה למירב ההיבטים התכנוניים והמעשיים של הפרוייקט, ובכלל זאת: ניהול תקציב, היבטי בטיחות, הנדסה, נגישות, כח אדם וניהול מתנדבים, צוות בנייה, אתר לעבודה, צמ"ה, כלי עבודה, ניהול שריפה ועוד, ולהתנהל עצמאית בתיאום ובשקיפות מול מחלקת האמנות של מידברן ובהתאם לדרישות שיוגדרו על ידה.
 • אמנים וקבוצות בעלי ניסיון מוכח בפרוייקטים בקנה-מידה דומה, שיציגו יכולת לממש את הפרויקט, ולבעלי זיקה לתרבות מידברן ועשרת העקרונות.
 • אמנים וקבוצות בעלי גישה הוליסטית שמשקפת חזון ערכי/תרבותי/חווייתי שלם.

 

חברי הועדה האמנותית:

זוהר שואף – "אדם וחווה" 2015, מוביל צוות הליווי של המיצבים המרכזיים, מחלקת האמנות.
חגית בית יוסף – מנהלת מחלקת האמנות, מידברן ע"ר
אביטל להט-לויט – יו"ר תחום האמנות, קרן מידברן
עדן אוריון – יו"ר הועד המנהל, מידברן ע"ר
איתן גוסטו בלו – מנהל תחום אמנות, מידברן ע"ר

*  הרכב הועדה נתון לשינויים
** לשאלות והבהרות מוזמנים לפנות ל- ART@midburn.org

תנאים כלליים

 • הוועדה רשאית שלא לקבל כל הצעה.
 • הוועדה רשאית אך אינה חייבת לנמק את החלטתה.
 • כל חומר, מידע או מסמך שימסרו לוועדה על-ידי המציעים יישארו ברשותה.
 • הוועדה רשאית להציג ו/או לפרסם את כל ההצעות או חלקן, כראות עיניה, בכל אמצעי ומדיה שתמצא לנכון.
 • האמן/ים הנבחר/ים יידרש/ו לחתום על הסכם מפורט ובו כל התנאים הדרושים כדי להוציא את הפרוייקט בפועל.