המידע וההנחיות שלהלן נועדו לקדם את השימוש הבטוח באש ובגז בעיר הזמנית ע"י כל המשתתפים. הנכם נדרשים לקיים כללי בטיחות אלה כלשונם.

א. אש פתוחה

 1. השימוש באש פתוחה מכל סוג באזור המאהל / מחנות הנושא מותר אך ורק למטרות בישול, ואך ורק בכלי קיבול מתכתיים כגון חצי חבית או מנגל. אין להדליק אש ישירות על הקרקע.
 2. אין להשאיר אש ללא השגחת מבוגר. אין לאפשר ללהבות לעבור גובה של 1 מטר.
 3. חל איסור מוחלט על השימוש בחומרי דלק נוזליים מכל סוג שהוא.
 4. במקרה של רוח עזה והעפת גיצים יש לכבות את האש.
 5. בתום השימוש על המשתתף לוודא שכל הגחלים כבו לחלוטין והצטננו.
 6. השימוש באש מותר אך ורק על ידי מי שמעל גיל 18.
 7. חל איסור על שימוש בזיקוקים, חומרים נפיצים, חומרי דלק תחת לחץ (למעט בלוני גז תקניים כחלק ממערכות גז כמפורט להלן).
 8. בעת השימוש באש גלויה יש להחזיק אמצעי כיבוי בהישג יד.

ב. מתקני גז

המפגש בין אש לגז עלול להיות קטלני אם לא שומרים על כללי זהירות ובטיחות. המצב עלול להיות מסוכן במיוחד כשנמצאים במקום פתוח עם תנאים קשים של מזג אוויר, כמו רוח חזקה. אלה עלולים להגביר את הלהבה שעליה אנחנו מבשלים, או לכבותה, בעוד שהגז ממשיך להשתחרר מהמיכל.

 1. השימוש בגזיות קמפינג אישיות עם מיכל גז חד-פעמי (נקירה, הברגה, שסתום לחץ), או בכיריים המופעלות ע"י מוצרי דלק כלשהם ("בנזיניות") אסור לחלוטין בכל שטח העיר הזמנית.
  גזיות או מיכלים מסוג זה אשר יימצאו ברשות המשתתפים יוחרמו מיידית.
 2. השימוש בגזיות רב פעמיות (מיכלים למילוי חוזר), וגם כאלה עם כירה אינטגרלית, עד 10 קילו מותר הן בפרי-קאמפ והן במחנות נושא, תוך שמירה על כללי הבטיחות המפורטים בהמשך.   

 .          

במקרה של חיבור המיכל לכירה לא אינטגרלית באמצעות צינור גמיש, לא יעלה אורך הצינור הכולל על 3 מ'.

3. שימוש בגז במיכלים של 12 קילו ומעלה מותר אך ורק במחנות נושא, כמערכת גז תקנית שהותקנה ונבדקה על ידי טכנאי גז מטעם מארגני האירוע, כמפורט להלן, ואין לעשות בה שינוי כלשהו לאחר האישור".

3.1 על מערכת הגז להיות מופרדת למרכיביה (המיכל, הצנרת, הכירה) עד רגע הגעת הטכנאי; רק לאחר הבדיקה יחבר הטכנאי את המערכת.

3.2 לברז המיכל יחובר ווסת לחץ תקני, והחיבור בין הווסת לכירה יבוצע בעזרת צינור נחושת תיקני, אשר יוטמן באדמה בעומק של לפחות 60 ס"מ. במידה ולא ניתן לטמון בעומק כזה, יוגן צינור הנחושת לכל אורך הטמנתו באמצעות חיפוי או צינור מפלדה, כגון צנרת מים לבתים. מצורף שרטוט המסביר את סעיף זה:


3.3 במידה והטכנאי לא אישר את המערכת, לא ייעשה בה כל שימוש עד לתיקון הליקויים, ואישור המערכת ע"י הטכנאי בעקבות בדיקה חוזרת.

3.4 במקרה של פגיעה בצינור או בכל חלק אחר יופסק השימוש במערכת הגז עד לתיקון המערכת ואישורה מחדש ע"י טכנאי.

3.5 הצבת מקור האש בתחום המחנה תתאפשר רק כאשר טווח הבטיחות מאוהלים, צליות, חומרים דליקים הוא לפחות שלושה מטרים, וממקור חשמל - לפחות 2 מטרים.

3.6 בכל מחנה יוחזקו במקום מסומן בצורה ברורה ומוכר לכל משתתפי המחנה אמצעי כיבוי אש שיכללו לפחות 2 מטפי כיבוי (6 ק"ג, מסוג אבקה יבשה, בעלי אישור תקינות מ-12 החודשים האחרונים) שיוצבו אחד באזור המטבח, והשני בכניסה המחנה.

3.7 שימוש במערכות הגז יבוצע רק ע"י בוגר שמלאו לו 18 שנים, ובמהלך כל משך בעירת האש בכירת הגז ישהה במקום בוגר אשר ישגיח על בטיחות המתקן וסביבתו ויוודא כי לא יהיה מגע בין האש לבין ילדים.

3.8 על מיכל הגז להיות במרחק של לפחות 3 מטרים מהכירה, להיות טמון באדמה או לחלופין להיות מוגן בשקי חול.

4. על פי הנחיות כיבוי והצלחה ויועץ הבטיחות כל קרוואן מחוייב להמציא אישור בדיקת מערכת הגז ע"י ספק הקרוואן, או להיבדק בשטח ע"י טכנאי גז.
קרוואן שיגיע לשטח ללא אישור הספק, ולא יעבור בדיקת הטכנאי  - לא יורשה להכניס את הקרוואן עם מיכל גז.

5. על מחנות נושא צמודים / שכנים לוודא זה עם זה שבמידה ונעשה בהם שימוש במיכלי גז של 12 קילו ומעלה, המרחק בין מיקומי המיכלים בשני המחנות לא יפחת מ-20 מטרים.

ג. כללי הבטיחות לגבי שימוש בגז:

 1. יש להקפיד על קיום אמצעי כיבוי נגישים (מטפים, דלי מים).
 2. חובה לוודא שכל חלקי הראש של המערכת קיימים ומחוברים במקומם.
 3. אסור להשתמש במיכל חלוד, מעוך או מעוות.
 4. אסור להפעיל מתקן גז בתוך מתחם סגור או אוהל.
 5. לפני כל הפעלה של מתקן גז, חובה לוודא את הימצאותו ותקינותו של אטם הגומי בראש המתקן.
 6. אין להפעיל מתקן גז כאשר האש אינה מוגנת מרוח.
 7. ברז המיכל ייפתח רק לצורך ובזמן השימוש, וייסגר מיד בתום השימוש.
 8. אסור בתכלית האיסור לעשן בקרבת מתקן גז בעת ההפעלה ובעת הכיבוי.
 9. אסור בשום תנאי לפתוח את ברז הגז לפני שמדליקים את הגפרור.
 10. אין להציב על הצינורות חפצים כבדים למניעת פגיעה בצנרת ודליפת הגז.
 11. בתום השימוש במיכל חובה לצנן את ראש המתקן ואת המיכל, לפני שמאחסנים אותם במקום מוגן.
 12. במידה ויעלה ריח גז בתחום המחנה/פרי מקפינג יש לסגור מידית את ברז מיכל הגז ואין לפתוח את המיכל עד לבדיקת המערכת.שאלות ותשובות

איזה מיכל גז מותר לי להביא?

השימוש בגזיות רב פעמיות (מיכלים למילוי חוזר)  עד 10 קילו מותר, תוך שמירה על כל כללי הבטיחות.   

מה אסור לי להביא?

השימוש בגזיות קמפינג אישיות עם מיכל גז חד-פעמי (נקירה, הברגה, שסתום לחץ), או בכיריים המופעלות ע"י מוצרי דלק כלשהם ("בנזיניות") אסור לחלוטין בכל שטח העיר הזמנית.
גזיות או מיכלים מסוג זה אשר יימצאו ברשות המשתתפים יוחרמו מיידית.

מה עליי להביא?

מחנות נושא - אמצעי כיבוי שיכללו לפחות 2 מטפי כיבוי (6 ק"ג, מסוג אבקה יבשה, נושאי אישור תקינות) שיוצבו אחד באזור המטבח, והשני בכניסה למחנה.

מה עוד עליי לעשות?

להגדיל ראש, ולשמור על כל אמצעי הבטיחות המפורטים למעלה. בנוסף לוודא כי מקור האש רחוקה מרחק של לפחות 3 מטרים מחומרים דליקים אחרים ולפחות 2 מטרים ממקור חשמל. כמו כן אין להפעיל מתקן גז בתוך מתחם סגור או אוהל!

אסור לעשן באזור מתקן הגז!

 

יש שאלות?

הנה כתובות דואר אלקטרוני לשאלות ישירות בנוגע ל:

בטיחות אש באופן כללי: safety@midburn.org
אש באמנות: art@midburn.org
מופעי אש: fire@midburn.org
אש במחנות נושא: themecamps@midburn.org