תקנון השתתפות באירוע מידברן 2018 ("האירוע")

התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הוא מופנה לנשים וגברים כאחד

תקנון זה מהווה הסכם לכל דבר ועניין בין עמותת מידברן, ע.ר. 580567600 (“מארגנת האירוע“) ו/או מפיק  מטעמה (העמותה ו/או המפיק יכונו להלן ביחד ולחוד: “המארגנים“), ובין כל אחד ואחת מרוכשי הכרטיסים לאירוע ("משתתף").

הנך מתבקש לקרוא בעיון ובתשומת לב את האמור תקנון. במידה ואינך מסכים לתנאי כלשהו, הינך נדרש לא להשתתף באירוע; השתתפותך באירוע מהווה הסכמה מוחלטת וללא סייג לכל האמור בתקנון.

כל התייחסות בתקנון למשתתף, בין אם בגוף ראשון ובין בגוף שני, בין ביחיד ובין ברבים, כוללת גם את ילדיו הקטינים ו/או כל מי שנלווה אליו לאירוע, ואשר המשתתף אחראי עליו ו/או להתנהגותו.

לתשומת לבך, כל האמור בתקנון זה בא בנוסף על "תנאי ההשתתפות באירועי עמותת מידברן" עליהם חתמת בעת רישום ו/או עדכון הפרופיל האישי שלך באתר העמותה.

 

 1. מהו אירוע מידברן?
  פעם בשנה, מתכנסים אלפי אנשים בנגב המדברי ליצור את מידברן העיר, המוקדשת לקהילה, אמנות, ביטוי עצמי, והסתמכות עצמית (להלן ״העיר הזמנית"). לכור ההיתוך הזה של השתתפות ויצירתיות, כולם מוזמנים.

  מידברן הינו פרויקט ייעודי וייחודי לחברי קהילת מידברן וקהילת ברנינגמן בישראל ובעולם, המתקיים במתכונת המבוססת על אירוע ״האיש הבוער״ (Burning Man) בנבאדה, ארה”ב. הפרויקט מבוסס על הקמה וקיומה של עיר ארעית במדבר למשך מספר ימים, ובסיומם פירוק העיר, פינוי כל חומר שלא שייך למקום והחזרת שטח העיר והסביבה למצבם הטבעי.

  העיר הזמנית מבוססת על תוכן ועשייה של חברי הקהילה ועל עשרת עקרונות הברנינגמן שמנחים ומובילים אותה. כל הנוצר ומתרחש בה הנו פרי יצירה, בנייה, פעילות והשתתפות שלך ושל חבריך המשתתפים באירוע. יודגש כי המארגנים לא אחראים לתכנים, גם אם אישרו את קיומם.

  כמו בכל עיר אחרת, יש בעיר הזמנית מערכת תשתיות חיוניות, ושירותים קהילתיים הכוללים: תכנון עיר, שירותי חירום ורפואה, מחלקות לבטיחות וביטחון, תברואה וכדומה, וזאת בכדי ליצור ולהפעיל מספיק שירותים ותשתיות התומכים במבנה ההישרדות של האורגניזם האזרחי הנוצר במידברן, ברובו על-ידי מתנדבים. השאר תלוי בך.

  תושבי העיר הזמנית יוצרים, פועלים, משתתפים ומתקיימים ברוח עשרת העקרונות. הנך נדרש לקרוא את עשרת עקרונות אלו טרם בואך לאירוע, ולהתנהל על פיהם לאורך כל תקופת שהייתך בעיר הזמנית, וכלפי כל יתר המשתתפים.

  בכל מקום בו יוזכר בתקנון זה ה״אירוע״ או ״העיר הזמנית״, הכוונה על פי ההקשר היא גם לתקופת הקמת העיר ופירוקה.

 

 1. התמקמות – מפת העיר
  2.1. לאחר כניסתך לעיר תפגוש את צוות מקבלי הפנים (“גריטרס”) שיקדמוך בברכה ובין היתר יעניקו לך את תכניית האירוע ומפת העיר. במפת העיר מסומנים רחובותיה של העיר, מחנות הנושא, מיקומים מסומנים לחנייה ולקמפינג חופשי ומידע חשוב ורלוונטי נוסף. באמצעות המפה תוכל לאתר את מקום המחנה שלך ולהתמצא במהלך האירוע. לידיעתך, חל איסור מוחלט להחנות את רכבך או להקים קמפינג מחוץ לשטחים המיועדים לכך.

  2.2. לידיעתך, בשטח העיר הזמנית אסורה תנועת כלי רכב (למעט כלי רכב מורשים). לפיכך, אם תותר חניית רכבים בתחום העיר הזמנית, לא יתאפשר לך להזיז את רכבך עד לגמר האירוע. אם יהיה ברצונך לצאת מן האירוע לפני סיומו, יהיה עליך לחנות מראש בחניון שיועד לכך.

 

 1. כניסה מוקדמת לאירוע
  3.1. הכניסה לאירוע תתאפשר אך ורק במועד פתיחת השערים שיפורסם באתר האינטרנט.

  3.2. כניסה מוקדמת לאירוע תתאפשר למורשים כגון: צוות ההפקה, צוות מפ”צ (מחלקת פרויקטים ציבוריים), למשתתפים בהקמת מחנות נושא, למקימים מיצב אמנות, למתנדבים שונים וספקים מורשים, שכניסתם המוקדמת אושרה מבעוד מועד על-ידי צוות ההפקה ופרטיהם הועברו למחלקות כירטוס ושער. אישור הגעה מוקדמת יהיה כפוף למילוי הנחיות מחלקות כירטוס ושער.

 

 1. יציאה ממתחם האירוע
  לידיעתך, חל איסור מוחלט להיכנס עם רכב לשטח העיר לצורך העמסת ציוד בטרם סיום האירוע. במקרה שתזדקק לכך באופן חריג, עליך לתאם עם מארגני האירוע את אופן הכניסה ולפעול על פי ההנחיות. המארגנים אינם חייבים מתן אישור מסוג זה.

 

 1. מיצבים ואמנות בעיר הזמנית
  5.1. העיר הזמנית שאנו בונים מוקדשת לביטוי עצמי מוחלט ואמנות, מיצבים (art installation – כל סוג של פסל או אמנות המוצב באירוע), מיצגים, הופעות, מחנות נושא ותלבושות ייחודיות באירוע. זהו המקום המושלם לתת דרור ליצירתיות ולאפשר יצירה ללא גבולות וללא מגבלות. האמנות הנוצרת באירוע אינה מסחרית, אינה מוזמנת ואינה נושאת מיתוג כלשהו.

  5.2. אם אתה מעוניין להקים מיצב אמנות באירוע, יהיה עליך להירשם ולקבל אישור מראש מהמארגנים – תוכל למצוא באתר מידע רב על כך.

  5.3. כפי שנהוג במידברן, לקראת סיום האירוע יישרפו מיצבי "אדם וחווה" ו"המקדש", וכן מיצבים נוספים. אם תהיה מעוניין בשריפת המיצב שלך בסיום האירוע, עליך לציין זאת במפורש בבקשת האישור המוקדם להקמת מיצב, ולמארגנים יהיה שיקול דעת מלא אם לאשר זאת, ואף לבטל אישור שנתנו לכך, מכל סיבה שהיא. המארגנים הם שיתזמנו את שריפתם של מיצבים בהתאם לתנאי מזג האוויר ואישור רשויות. לידיעתך, חל איסור מוחלט לשרוף מיצב ללא תיאום או שלא במועד שנקבע לכך.

  5.4. בעת שריפת המיצבים על כל משתתפי האירוע לפעול בהתאם להנחיות מכבי האש, המארגנים וצוות מעגל השמירה ההיקפי ("פרימטר").

 

 1. מחנות נושא (Theme Camps)
  מחנות נושא הם חלק אינטגרלי מהמארג אשר יוצר את האירוע. בשונה ממחנות רגילים אשר נועדו לספק שירותים קיומיים לחבריהם (מגורים, מזון וכו’), מחנה נושא מספק גם מרחב המזמין משתתפים אחרים לבוא וליהנות מפעילויות תוכן מסוימות. כגון: מוזיקה, ריקודים, סדנאות, מרחב רגיעה, מרחב יצירה וכדו’.

  6.1. אם אתה מעוניין להקים מחנה נושא באירוע, אנא קרא את המדריך המלא למחנות נושא ולאחר מכן מלא את טופס ההרשמה למחנות נושא.

  6.2. במידה ותירשם לצורך הקמת מחנה נושא, יהיה עליך לתכנן מראש ולקחת בחשבון כל היבט בטיחותי אפשרי בקשר אליו, באחריותך לדאוג ולהביא עמך את כל הדרוש לצורך הקמה, פירוק ואחזקת המחנה באופן בטיחותי ואחראי, תוך מניעת כל סיכון למשתתפים ולאורחים בו.

 

 1. תנאי המחיה באירוע
  7.1. לתשומת לבך, העיר הזמנית תוקם במדבר, תחת כיפת השמים, בו עלולים לשרור אף בחודשי הקיץ תנאי מזג אוויר קיצון הכוללים הפרשי טמפרטורה דרמטיים בין יום ללילה, ולעתים אף סופות חול ואבק.

  7.2. באתר האינטרנט תוכל למצוא מידע רב נוסף שיאפשר לך להיערך ולהתארגן לאירוע, ובכלל זה מדריך ההישרדות.  הינך נדרש לקרוא את המדריך בעיון ולהתכונן בעזרתו לאירוע.

 

 1. בטיחות
  8.1. בטיחות אישית – קודם כל שמור על עצמך! להזכירך, הנך מקים את ביתך הזמני במדבר ועל כן עליך להקפיד על שתיית מים מספקת בתנאים אלו. היזהר מחשיפה לשמש, הצטייד בביגוד חם בלילה, הקשב לצרכיך ולדרישות גופך, שמור על בטיחות עבודתך במהלך הקמתו ופירוקו של המחנה שלך; בלילה האר את עצמך ואת סביבתך בתאורה מספקת; שים לב לחפצים, יתדות, מיתרים ולכל דבר אחר העלול לסכן את שלומך.

  אם אתה מתכנן להגיע לאירוע עם ילדיך, הנך נדרש לקרוא בעיון את מדריך ההישרדות למשפחה.

  8.2. בטיחות המחנה/מאהל שלך – הקמת מחנה או מאהל בעיר הזמנית עשויה להיות מלווה בסיכונים בטיחותיים רבים, כגון: יתדות, מוטות, בזנטים, רשתות הצללה ומתקנים אחרים שהובאו או יוקמו על ידך, שימוש בכלי עבודה, חשמל, גז, ואש או גורמי סיכון אחר הנובעים מהשהייה בו. בנוסף, בעיר הזמנית עשויים להיווצר תנאים קיצוניים ורוחות חזקות העלולות להעיף כל דבר שאינו מחובר ומאובטח כיאות ולהוות סיכון ומפגע בטיחות. עליך לנקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת סכנות אלה.

  8.3. בטיחות מיצבים, מתקנים ומחנות הנושא – הקמת ו/או תפעול מחנה נושא או מיצב בעיר הזמנית עשויה להיות מלווה בסיכונים בטיחותיים נוספים, כגון אך לא רק: נפילה, התמוטטות, התחשמלות, צפיפות, וכל סיכון אחר הנובע מהם. לפיכך, אם אתה מתכנן או משתתף בהקמת מיצב, מתקן או מחנה נושא, באחריותך לדאוג להקמה, תיפעול, אחזקה ופירוק של המיצב, המתקן או מחנה הנושא באופן בטיחותי ואחראי, תוך מניעת כל סיכון לך ולמשתתפים אחרים במשך כל האירוע.

  במידה וקיבלת אישור להקמת מיצב, מתקן או מחנה נושא בעיר הזמנית, חובה עליך לפעול בהתאם להנחיות המארגנים ויועץ הבטיחות מטעמם והאחריות המלאה לכל הקשור בבטיחותו (כולל הקמתו ופירוקו) מוטלת עליך.

  8.4. בטיחות אש – חל איסור מוחלט להדליק מדורות בשטח העיר הזמנית ללא אישור המארגנים. הדלקת אש באישור תיעשה אך ורק במתקנים מתאימים לכך (חצי חבית, מנגל וכד׳) ובאופן מבוקר תחת השגחה צמודה.

  8.5. בטיחות בעבודות הקמה/פירוק – בעת ביצוע עבודות כאמור עליך לפעול על פי הנחיות הבטיחות הכלליות, ו/או הוראות בטיחות אחרות/נוספות שיופצו ויפורסמו בקשר לכך.

 2. מתנדבים – השתתפות
  התנדבות היא חלק בלתי נפרד מחוויית האירוע והמתנדבים הם אלו שבונים את העיר הזמנית, מתפעלים אותה ולבסוף גם דואגים לפרק אותה. על מנת להתנדב עליך להירשם כאן, ובהתאם לצורך, יפנו אליך ממחלקת מתנדבים.

  במהלך האירוע תיתכן דרישה נוספת למתנדבים לתפקידים שונים; אם יהיה ברצונך להתנדב במהלך האירוע, תוכל לפנות למרכזיית העיר הזמנית, ולהירשם שם.

 

 1. טיפול רפואי
  ככלל, אנו ממליצים לך כי בכל זמן שהותך בעיר הזמנית תהיה מבוטח בכיסוי ביטוחי מתאים לגבי השתתפותך באירוע.

  בעיר הזמנית תופעל מרפאת מתנדבים אשר מטרתה להעניק סיוע רפואי לבאי האירוע וזאת בנוסף למערך הרפואה הנדרש על-פי הוראות הרישוי. במקרה ותזדקק לטיפול רפואי, קיימת בידיך הבחירה לפנות לקבלת טיפול רפואי על ידי הצוות הרפואי של המרפאה או לפנות באופן עצמאי לטיפול רפואי אחר, מחוץ למיתחם האירוע. אם תבחר להיעזר בשירותי המרפאה, הנך פוטר ומשחרר מאחריות את מתנדבי המרפאה והמארגנים מכל השלכותיו של טיפול רפואי זה, יהיו אשר יהיו.

 

 1. כללי
  11.1. התנאים בנוגע לרכישת כרטיסים לאירוע, התשלום עבורם ו/או ביטול עסקה מפורטים בפרק "רכישת כרטיסים באמצעות האתר" שבדף תנאי השימוש באתר ומדיניות הפרטיות.

  11.2. סמכות השיפוט המקומית לכל עניין הנוגע לאירוע ולתקנון זה תהא בבית המשפט המוסמך שבמחוז תל אביב – יפו.

הנני מאשר כי קראתי והבנתי את תנאי התקנון ואני מתחייב לעמוד במלוא תנאיו, וכי אני מוותר על כל טענה לאי ידיעת התקנון על כל תנאיו. ידוע וברור לי שלולא הסכמתי להיות כפוף לתנאי תקנון זה כאמור, לא היו המארגנים מסכימים להשתתפותי באירוע מלכתחילה. אם הגעתי לאירוע עם ילדיי, הנני מאשר בתור האפוטרופוס הטבעי שלהם את כל האמור בתקנון זה, ומסכים עבורם ובשמם לכל האמור בו.

אל תקנון אירועים הכללי של עמותת מידברן לחצו כאן.